Zaman Çizelgeleri

Neredeyse beş yıldır Ellie Harrison sanatsal pratiğin bir parçası olarak kendi günlük rutinini her yönüyle belgeledi ve kaydetti. 2006 yılında nihai olarak dökümanları görselleştirmeye girişince bu zahmetli, zorlu ve içe dönük süreç kayıt zamanındakinden daha aşırı bir yük haline geldi.

www.ellieharrison.com