Sanat-Emek Piramidi

Güncel emek sömürüsü kavramına yönelik soruşturmalara kendi üretim alanım sanat üzerinden bir okuma denemesi. Bu piramit 2015 Türkiye’sinde sanat alanı üzerinden emeğin sermaye, hırs ve yükselme hevesleriyle ilişkisi üzerinden haritalandırmayı önerir. Sanatçı kendi tahayyülünü ifşa ederken aynı zamanda izleyiciyi de bu oyuna katılımcı olmaya; kendi emek/sanat piramitlerini yapmaya davet eder.