İZLEK: İstanbul’da Koreografi Alanında Emek İlişkileri

Dört Nesilden Dört Farklı Örnekle Koreografik Üretim Biçimlerini Tartışmak

Sunumlar, film/video gösterimleri ve performanslar eşliğinde açılacak dört oturumla, performans sanatları alanını, koreografi başlığı altında emek ve yaratım üzerine beraberce düşünmeye ve tartışmaya davet ediyoruz.

Bu oturumlar 2008-2009 yıllarında İZLEK adı altında düzenlenen, koreografik eserlerin ve dansla ilgili belgesellerin sanatçı, kuramcı ve diğer katılımcılar tarafından sunulup tartışıldığı buluşmaların devamı niteliğindedir. Özellikle kamusal alanda “izleyiciye konuk olma” ilkesiyle işleyen İZLEK, bilgi üretimine ve bellek oluşumuna, performans sanatları alanından katkıda bulunmayı amaçlıyor.

amber’15’in “Laboro Ergo Sum – Çalışıyorum Öyleyse Varım” temasıyla ilişkili olarak bu oturumlar, sanatçı-icracı ilişkisi, virtüözlük, zanaatkarlık, gayri maddi emek, gönüllülük, otonomi, güvencesizlik, esneklik, kolektiflik, çalışma koşulları, üretim biçimleri ve estetik ilişkisi gibi konuları ele alıyor.

Dans alanındaki dayanışma ve mücadele pratiklerini güçlendirmeyi amaçlayan İZLEK’in heyecan ve devinimi, bu buluşmalar sırasında üretilecek düşüncelerin hayata geçirilip, eyleme dökülmesinin gerekliliği ve aciliyetinden kaynaklanıyor.

Program:

I. Oturum: Kimin Sesi?: Koreograf-İcracı-İzleyici İlişkisi
Aydın Teker ve Gizem Aksu / Erinç Aslanboğa
Performans: Hallo!

08 Kasım Pazar 2015, 19:30 – İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü, Enerji Müzesi

II. Oturum Kolektifin İnşası
Hareket Atölyesi / Funda Özokçu
Film: Ülke/Yol-culuk/Hafıza

09 Kasım Pazartesi 2015, 19:30 – İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü, Enerji Müzesi

III. Oturum Mekân: Hayal, İnşa, Dönüştürmek, Paylaşmak
ÇAK (Çıplak Ayaklar Kumpanyası) / Berna Kurt
Video Seçkisi

13 Kasım Cuma 2015,  19:30 – İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü, Enerji Müzesi

IV. Oturum Var Olmak ve Görünür Olmak İçin Örgütlenmek
Genç Koreograflar Etkinliği / Sanatta Görünürlük Festivali
Film/Performans: Etkinlik Seçkisi

15 Kasım Pazar 201, 19:30 – İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü, Enerji Müzesi

Her oturum yaklaşık 90 dakika olacaktır.

İZLEK: İstanbul’da Koreografi Alanında Emek İlişkileri
Oluşturanlar: Ayşe Orhon, Funda Özokçu, Erinç Aslanboğa, Berna Kurt, Ekmel Ertan, Aslı Mertan, Gizem Aksu, Evren Erbatur, 66 Kolektif, İdil Kemer.

izlekistanbul.com