HUMANOID LABEL

İnternet teknolojisinin yaygınlaşması ve insanla etkileşime geçmesi sonucu internette farklı formlarda platformlar oluşmaya başladı. Bu sonuçtan doğan sosyal medya platformları, 2000’ler sonrasında kazandığı hızlı bir ivme sonucu toplumun büyük bir yüzdesine aktif olarak hakim oldu/olmaya devam ediyor. Bu ivmelenme ile insan düşüncesi ve davranışları da bu hakimiyet çerçevesinde şekillenmeye başladı.

Bu projenin amacı bu duruma adapte olan insan davranış ve düşüncelerinin, sosyal medya kullanımı ile yaratılan görünmez emeğin, sosyal medya kullanıcısı tarafından nasıl pazarlandığı ve nasıl tüketildiği, bu üretim ve tüketim ağının kullanıcılar arasındaki ilişkinin nasıl gerçekleştiğini ve var olduğunu gözlemlemektir.