Hayali Ofisler Atölyesi: Yeni Nesil Çalışma Ortamları İçin Deneyim Tasarımı

Şebnem Soher Ayşegül Karaman, Esra Akdere, Enes Çaglar

07.11.2015 – 10:30 – 17:30

Mekan: İTÜ Mimarlık Fakültesi, Taşkışla

Kayıt: sbsoher@gmail.com

8 – 15 yaş çocuklar için bir günlük workshop.

Günümüzde artık ofis mekanlarının önceliğini yitirdiği, çok sayıda serbest çalışanın kendi yaşam alanlarında, kütüphane ya da kafelerde internet üzerinden çalıştığı, alternatif-kolektif çalışma mekanlarının ortaya çıktığı bir durum sözkonusu. Bunun yanı sıra, servis sektörünün de çalışma biçimi değişiyor, alışveriş deneyimi artık fiziksel mekan yerine sanal dükkanlara taşınıyor; mağaza kavramı kentin dışındaki dev depolara dönüşüyor; ürün kodlarını tanıyan robotlar sonsuz raflardaki ürünleri seçerek kullanıcıya posta ile ulaşmasına aracılık ediyor ve bir çok gündelik işlem kişiler değil makineler tarafından yapılıyor. Böyle bir gündelik hayat içerisinde fiziksel mekandaki bireysel karşılaşmalar gittikçe azalırken, fiziksel mekanın tasarımı da yeniden düşünülmeye, sanal dükkanlar, arayüzler, sanal deneyimler tasarlanmaya başlanıyor. Bu da bir çok meslek alanı için çalışma biçiminin tümüyle değişmesi anlamına geliyor. Bu atölye, bugün yeni tekolojileri kullanarak büyüyen yeni neslin ileride kendi çalışma alanları için uygun mekanları nasıl hayal ettiklerini ziyaretçiler için bir deneyimine dönüştüren tek günlük bir çalışma olacak. Hem davetli hem de açık çağrıya cevap verenler üzerinden seçilecek en az 5, en fazla 10 genç birey, bugünden bakarak gelecekteki olası teknolojik gelişmelerle birlikte hayal ettikleri işi yapmalarına olanak sağlayacak ütopik/distopik, gündelik mekanları tarif edecek ve bir çok teknik kullanılarak bu mekanların temsil edilmesi için çalışılacaktır.