Dijital-Analog İş Çevirici

Uzmanlaşma, dikey öğrenim ve serbest piyasa ekonomisi üzerinden farklı iş kollarının emek karşılığını kestiremez hale geldik. Paranın herşeye dönüşüp, herşeyin de paraya dönüşebiliyor olması üzerinden, parayı çevrim ortamı olarak aldığımızda ise, para-emek paritesinin doğru çalışmadığını görüyoruz. Öte yandan emek, sevinç, sıkıntı gibi duygusal mecraların ölçümlenememesi üzerinden karşılaştırmanın imkansızlaşması, buna karşın ölçümlenebilenin değerli olduğu algısı yaratıyor. Dijital-Analog İş Çeviricisi fizikteki “İş = Kuvvet x Yer değiştirme” formülü üzerinden metrik sistemlere oturtmaya çalıştığımız hayatımızdaki bilgisayar üzerinden yaptığımız işlerin karşılığını görselleştiriyor.