Bir pencere bakmaya / Bir pencere duymaya

Kadın, tarihin her döneminde, devlet ve toplum egemenliğinin kurduğu ataerkil baskının en somut hedefi ve tanığı olmuştur. Bireysel ve toplumsal çıkarlar, birbirini besleyen kültürel bağlarla birleşerek kadına çeşitli roller biçmiş; kadın, yaratılan yapının şekline bürünmek zorunda bırakılmıştır.

Bu proje, İran’da ve yurt dışında yaşayan İranlı kadınların “kadın” ve “İranlı” olarak deneyimlerine ve bu kimlikler üzerinden kendilerini ifade ediş biçimlerine odaklanmaktadır. İran, bu projede bir çıkış noktasıdır. Proje, dünya kadınlarının, ortak problemler ve duygular aracılığıyla birbirleriyle temas edebilecekleri bir ortam yaratmayı amaçlamaktadır. Bu sayede İranlı kadınların, dünyanın diğer ülkelerindeki kadınlarla iletişim kurmaları da sağlanacaktır. Projede tercih edilen doğrudan aktarım yöntemi, anlatıcının kendini aracısız, etkin ve özgürce ifade edebilmesine olanak sağlamaktadır. Bu şekilde, katılımcı öznelerin bireysel gerçekliklerinin yakalanması da mümkün olacaktır. Bu doğrultuda, İran’da ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan, İran’dan göç etmiş ya da ailelerin göç etmesinden sonra orada doğmuş olan kadınlar ile iletişime geçilerek onlardan:

– “İran’da kadın olmak ile ilgili hisleriniz nedir?”

– “Yaşadığınız ülkede İranlı bir göçmen kadın olmakla ilgili ne hissediyorsunuz?”

–  “Eğer çalışıyorsanız, çalışan bir kadın olarak çalıştığınız yerde kadın olmakla ilgili düşünceleriniz neler?”

–  “İranlı bir kadın olarak dünyanın başka yerlerinde yaşayan kadınlar için mesajınız nedir?”

sorularını cevapladıkları ve kendi cep telefonları ile kendilerini çektikleri (bir tür selfi video) videolar, bir dünya haritası üzerinde videoların geldiği ülke ve kentleri işaretleyerek, izleyicilerin bu işaretleri tıklaması ile birlikte videonun açılması ve izlenmesi sağlanacaktır.