amberFestival hakkında

amberFestival Türkiye’de Sanat ve Teknoloji alanında gercekleştirilen en kapsamlı
etkinlik olarak 2007 yılından beri İstanbul’da düzenlenmektedir.
amberFestival yeni teknolojiler ve sanat kesişiminde, ifade aracı ve ortamı olarak
yeni teknolojileri kullanan sanatsal formları araştıran ve yaygınlaştırmayı hedefleyen
bir etkinliktir.

Temel olarak etkileşimli yerleştirmelerden oluşan sergileri, sahne performansları,
sanatçı sunumları ve atölye calışmaları olmak üzere dört alanda etkinlikler
gerçekleştiren festival, temel olarak sanatsal değişim ve işbirliği için bir zemin
yaratmayı amaçlar. Festival içersinde yeralan amberKonferans İstanbul’da bilim,
teknoloji ve sanat kesişiminde uluslararası, akademik bir düşünce platformu
yaratmayı hedefler.

amberFestival sanatçılara, teknoloji profesyonellerine, ögrencilere, çocuklara
akademisyenlere ve gündelik hayatlarında teknolojiyi kullana[maya]nlara, kısacası
herkese hitap etmeyi hedefler. Festival, bu grup içinde Teknoloji ve Sanat alanıyla
ilgilenen kısıtlı izleyici kitlesini genişletmeyi ve kalıcı kılmayı amaçlar.
amberFestival BİS Beden_İşlemsel Sanatlar Derneği tarafından yıllık olarak
düzenlenir.

TEMA
amberFestival her yıl belirlediği tema ile sanatçıları, araştırmacıları ve izleyicileri
sanatın ve teknolojinin ortak gündemi üzerine üretmeye ve düşünmeye davet eder.
Özellikle amberKonferans belirlenen tema etrafında sanat ve teknoloji bağlamında
güncel bir tartışma zemini yaratır. Böylelikle amberFestival Sanat ve Teknoloji
alanında tartışmalar açmak ve düşünsel üretimlere ön ayak olmayı hedefler.
amberFestival her yıl tema çerçevesinde sanatsal işler ve makaleler için iki
uluslararası çağrı yaparak, seçilen eserlerin festival ve konferansta sunulmasını
sağlar.

HEDEFLER
Dünyadaki teknolojik gelişmelerin farklı alanlarda sanat pratiklerine ve eğitimine
yansıması ve yeni neslin ilgi alanlarını oluşturması dolayısı ile sanat ve yeni
teknolojiler alanında Türkiye’de de ciddi bir potansiyel oluşmuştur. amberFestival
bu eğilimi görünür kılmayı, alanı dünyadan örneklerle genel kitleye ve sanat
izleyicisine tanıtmayı, Türkiyeli sanatçılar ile dünyada bu alanda iş üreten sanatçıları
bir araya getiren bir ağ oluşturmayı amaçlamaktadır.

Bu çerçevede amberFestival

 • Yeni teknolojilerin olanaklarıyla yeni sanatsal ifade biçimlerini araştırmayı,
 • Yeni teknolojileri kullanan sanatsal üretimleri teşvik etmeyi,
 • Teknolojinin katılımcı ve yaratıcı kullanımını yaygınlaştırmayı,
 • Istanbul’lu sanat izleyicilerine Teknoloji ve Sanat alanında Dünyada üretilen
  işlerden önde gelen örnekleri sunmayı,
 • Türkiyeli sanatçıların sanat ağlarına katılmalarını sağlayarak eserlerinin dolaşımına
  imkan yaratmayı
 • Bilgi ve deneyim aktarımı ve yeni sanatsal işbirlikleri için zemin oluşturmayı
  hedefler.

İSTANBUL ve amberFestival

Festivalin İstanbul’un Teknoloji ve Sanat alanı aracılığıyla cağdas sanatlar alanında
Dünya çapında bir merkez olmasına katkıda bulunmayı, bu alanda Istanbul adına bir
ses olmayı amaçlar. Istanbul tarihsel-kültürel miras açısından büyük bir öneme
sahiptir. Modern Istanbul hızla uluslararası bir metropol olarak gelişiyor, ticaret,
finans ve turizm alanlarında hızla önem kazanıyorken cağdaş sanatlar alnında da yeni
bir hareketlilik başlamıştır. Çok katmanlı ve çok kültürlü bir estetiği bünyesinde
barındıran Modern İstanbul’da tarihi mirasın korunması ancak cağdaş bir kent
kültürünün bütün yönleri ile geliştirilmesi ile mümkündür. Sanat ve teknolojinin
kesişimi bu noktada vazgeçilemez önemde yenilikçi ve ufuk açacak bir alandır.
amberFestival 2010 Dünya Başkenti olan İstanbul’da yeni teknolojiler ve sanat
alanında uluslararası bir etkinlik olarak İstanbul’un güncel sanat ortamının
hereketliliğine ve zenginliğine önemli katkıda bulunmuştur.

amberFestival 2008-2010 yılları arasında İstanbul 2010 AKB Ajansı tarafından
desteklenmiştir.

HEDEF KİTLE

amberFestival sanat ve teknoloji ile ilgilenenleri hedefl erken sanat ve teknoloji
buluşması vasıtasıyla yeni bir izleyici kesimi yaratmayı amaçlar.
amberFestival’in izleyici kesimi cağdaş sanat izleyicileri, sanat ve tasarım
öğrencileri, teknoloji ve tasarım profesyonelleri, sanatçı ve sanat teknisyenleri ve
genel olarak genç nesildir. İKSV festivalleri ve İstanbul Bienali izleyicisinin yanısıra
Restfest, IF Istanbul gibi daha genç ve alternatif izleyici kesimini de kapsar.
Öte yandan amberFestival, ilgisi robotlardan yeni yazılım ve donanım ürünlerine
kadar sadece teknik alanla sınırlı olan geniş bir kesime de seslenmeyi ve sanat
ortamına çekerek yeni bir izleyici grubu yaratmayı da hedefl er. Bu sınıflamaların
yanı sıra amberFestival bugünden geleceğe işaret eden ilginç konuları ve sanat
eserleri ile sıradan izleyicinin de ilgi odağı olmaktadır.

SANAT ve TEKNOLOJİ

amberFestival yeni teknolojilerin dünyayı değiştiren etkisine ve teknoloji ile değişen
algı biçimlerimize vurgu yaparak bugünün ve geleceğin sanat formlarını İstanbul ve
Türkiye güncel sanat ortamına sunar.

Öte yandan amberFestival teknolojinin sanatın yaygınlaşması ve erişilebilir
olmasında, sanatın ise yeni teknolojilerin anlaşılmasında ve teknoloji algısının
dönüştürülmesinde büyük önem taşıdığına inanır.
Sunulacak eserlerde sanatçının veya izleyici/katılımcının bedeninin yanısıra
informasyon teknolojileri; bilgisayarlar, elektronik elemanlar, sensörler, hareket
algılama cihazları ve özel yazılımlar önemli rol oynar.

FESTİVAL ETKİNLİKLERİ

Sahne Performansları: Festivalde, çesitli etkilesim bicimleri ve araçları kullanarak,
performanscının bedeni ile ışık, görüntü ve ses gibi diğer sahne elemanları arasındaki
ilişkiye odaklanan sanatçı ve gruplar tarafından yapılan sahne gösterileri yer alır.
Etkileşimli Yerleştirmeler: Özellikle izleyicinin katılımıyla tamamlanan etkileşimli
yerleştirmelerden oluşan sergi festival boyunca açıktır. Bu sergilerde bu alanda
Dünyada önde gelen örnekleri İstanbul’lu izleyicilere sunmak öte yandan Türkiye’de
üretilen işleri görünür kılmak ve teşvik etmek amaçlanır.
Atölye Çalışmaları: Genç sanatçı, sanat ve tasarım öğrencileri ve sanat ve teknoloji
kasişimiyle ilgilenenleri hedefleyen atölye calışmaları festivalin temel
etkinliklerindendir.

Sanatçı Sunumları: Hergün sergi alanında gercekleşen sunumlarda sanatçılar işlerini
ve calışma yöntemlerini anlatırlar. Bu etkinlik izleyicilere ve genç sanatçılara
festivalde eserleri sunulan sanatçılarla tanışma ve konuşma imkanı verir.
Çocuklar için: Festivalde çocukları hedefleyen sahne performansları ve atölye
calışmaları yer alır. Ayrıca çocuklar sergileri rehber eşliğinde gruplar halinde
dolaşırlar ve gezinin ardından sohbet toplantıları ile teknoloji ve sanat konusunda
bilgi ve görgülerinin artmasına, sorular sormaya ve cevap aramaya teşvik edilirler.
Partiler: Festival bünyesinde acılış ve kapanış partileri düzenlenir. Görsel işitsel
işlerin de sunulacağı bu partiler sanatçıları ve geniş izleyici kesimini bir araya
getirmeyi hedefler.

amberKonferans: Festival içersinde İstanbul Modern işbirliği ile gerçekleştirilen
uluslararası konferans, İstanbul’da bilim, teknoloji ve sanat kesişiminde akademik bir
tartışma platformu yaratmayı hedefler

amberFestival BİS (Beden İşlemsel Sanatlar Derneği) tarafından gerçekleştirilmektedir.

amberFestival İŞBİRLİKLERİ, PARTNERLERİ VE SPONSORLARI:

amberFestival kuruluşundan (2007) bu yana yurtiçinde Akbank Sanat, İKSV, İstanbul Modern, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Linz Üniversitesi gibi kurumların yanısıra, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Goethe Institut, Institut Français, Canada Council for the Arts, Avusturya Kültür Ofisi, Hollanda Kraliyeti İstanbul Başkonsolosluğu, Instituto Cervantes Estambul, Bimeras Kültür Vakfı, Pasajist Independent Art Space, Roxy, garajistanbul, Ritz- Carlton Hotel, Lush Hotel, Arkitera, Yapı Endüstri Merkezi, Mas, Mimeray, TeknoSA, Wall, Bilgisayar Hastanesi gibi firmalardan sponsorluk desteği almış ve çeşitli ortaklıklar ve işbirlikleri geliştirme fırsatı bulmuştur. Festival 2008-2010 yılları arasında İstanbul 2010 AKB Ajansı tarafından desteklenmiştir.

Öte yandan amberFestival 2007’den günümüze Avrupa Topluluğu destekli projeler üretmektedir. Network for Connecting Cities, HYBRI-C: City is a Hybrid Interface, TRIBE, European Urban Media IMMEDIATE, Global Gateway, CHANCE gibi projeler bunlar arasında yer almaktadır.

http://amberplatform.org

3 Comments

 1. Aycan Yüksel Akçil

  Merhaba,

  Sitede lokasyonlarla ilgili bilgi bulamadım. Sergilerin, panellerin ve çocuk atölyelerinin hangi günlerde hangi mekanlarda olduğuna dair bilgiyi nasıl edinebilirim.

  İyi günler dilerim

 2. kaan öztürk

  Lokasyon Bilgi Üniversitesi Santral İstanbulda gerçekleşecektir 6 kasımda başlıyor.

 3. admin

  Sevgili Aycan Yüksel Akçil,

  – Çalışıyorum Öyleyse Varım, IC Works, Kolektif Sergi ve Marx 2.0. sergileri için mekan ve sanatçı bilgilerine, aşağıdaki linkte göreceğiniz her serginin ‘Sergi Detayları’ sayfalarından ulaşabilirsiniz.
  Sergi bilgisine yan taraftaki linkten ulaşabilirsiniz > http://15.amberplatform.org/language/tr/category/sergiler-tr/

  – Panel bilgisine yan taraftaki linkten ulaşabilirsiniz  > http://15.amberplatform.org/language/tr/program-akisi/

  – YAP! Çocuk Atölyeleri bilgisine yan taraftaki linkten ulaşabilirsiniz > http://15.amberplatform.org/language/tr/yap-cocuk-atolyeleri/ 

  Sevgiler,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir