amber’15 Program

FESTİVAL PROGRAMI (hepsi bir arada)

1.     KONSEPT CONCEPT

LABORO ERGO SUM / ÇALIŞIYORUM ÖYLEYSE VARIM

Dijital devrimin son 30 yılda giderek artan bir hızla hayatımızı nasıl değiştirdiğinden söz ederken aslında hep sahneye bakıyoruz, sonuçlara odaklanıyoruz. Sağlıktan güvenliğe, eğitimden eğlenceye hemen her şeyi eskisinden farklı biçimlerde yapar olduk. Kimi zaman işimizi kolaylaştırdı, kimi zaman karmaşaya sebep oldu; ama en azından herkesin her an erişilebildiği bir dünya eskisinden çok farklı bir dünyaydı. Çoğu zaman hayranlık duyduk veya kızgınlık ya da korkuyla karşıladık.

Fakat bütün bu değişimin arkasında nasıl bir emek olduğunu, dijital devrimi yaratan emeğin nasıl biçimlendiğini, dijital devrimin madenlerden montaj bantlarına, ofislerden evlere emeği nasıl değiştirdiğini göz ardı ettik. Artık ilk heyecanımız geçti, ütopyalar ya da distopyaların ötesinde dijital olan ve dijitalle değişen, gündelik rutinlerimiz arasına girdi. Şimdi bu devrimi daha iyi anlamak için emekle ilişkisine bakmak ve değişimi görünenin ötesinde, doğru bir çerçeveye oturtarak algılamak istiyoruz.

amber’15 bu sene iş ve emeği konu ediniyor. Dijitalleşme genel olarak emeği değersizleştirdi ve ucuzlattı mı? Emekle sermayenin ilişkisi nasıl değişti? Güvencesiz çalışma (prekarya) nasıl yaygınlaştı, ödenmemiş emek nasıl arttı? Çalışma ile emek arasındaki ilişki nasıl dönüştü? Beyaz yakalılardan gençlere dijital araçları kullanan kesimlerin kendi emekleriyle ilişkileri nasıl değişti? Robot ya da siborg emeğinden söz etmek mümkün mü? Giderek artan işsizlik ve yoksullaşmada, sınıflar arasında derinleşen uçurumda dijital teknolojilerin rolü ve etkisi ne? Dijital teknolojiler antogonizmaları keskinleştirdi mi? Marx’ın değer teorisinin yeniden gündeme gelişi emek ve sömürü için temelde bir şeyin değişmediğine mi işaret ediyor?

amber’15 kolektif yapısı ile sizleri katılıma, “Laboro Ergo Sum” teması etrafında yeni bir tartışmayı şekillendirmeye davet ediyor.

LABORO ERGO SUM / I WORK THEREFORE I AM

When we talk about how the digital revolution has increasingly turned our lives around in the last three decades, we fix our gaze on the center stage and focus on the results. Our ways of doing things, from health to security, from education to entertainment have changed. This has made our life easier as much as it has caused complications. Nevertheless, a world where everyone is reachable anytime is a world much different from before, though we may admire it, get mad at it or fear it.

We have ignored the labor behind all this change and how the labor that creates the digital revolution is organized. We have disregarded the ways in which the digital revolution has transformed labor from mines to assembly lines, from homes to offices. Now that our initial fascination has ceded, the digital and the digitally transformed have made it to our daily routines. To better understand this revolution we’d like to look into its relation with labor and contextualize it beyond what is immediately visible in terms of change.

The theme of amber’15 is work and labor. Has digitalization devalued or cheapened labor? How has the relation between labor and capital changed? How widespread is insecurity with regards to work, how has unpaid labor increased? In what way has the relation between work and labor evolved? From white collar to youth who use digital tools, how has people’s attitude toward their own labor changed? Can we talk about robotic or cyborg labor? What’s the role of digital technologies in the growing unemployment, poverty and deepening class-wage gap? Have digital technologies honed the existing antagonisms? Is the reappearance of Marx’ theory of value in contemporary thought-scape an indication of a lack of change in terms of labor and exploitation?
amber’15, in its collective restructuring, invites you all to a discussion around the theme “Laboro Ergo Sum”.

2.     SERGİLER EXHIBITIONS

6-15 KASIM NOVEMBER
SANTRALISTANBUL (MAIN VENUE)

“Laboro Ergo Sum” Sergi
“Laboro Ergo Sum” Exhibition
Küratör / Curator: Ekmel Ertan
Sanatçılar / Artists: Ebru Kurbak & Irene Posch, Bager Akbay, Serkan Demir, Ioana Păun, Rafet Arslan, Onur Sönmez, Ellie Harrison, Sam Meech

Kolektif Seçki
Collective Curation
Sanatçılar / Artists: Hakan Gündüz, Zeynep Nal Sezer, Ömer Berk Yüksel, Mustafa Geyik, Egemen Gök, Osman Koç, Hamraz Lotfi & Harun M. Töle* (*@PASAJ)

6-15 KASIM NOVEMBER
ADAHAN İSTANBUL

Interface Cultures Linz
Christa Sommerer, Manuela Naveau, Martin Nadal, Rosi Grillmair, Varvara Guljajeva & Mar Canet  ve diğerleri / and others

“MARX 2.0” Sergi
“MARX 2.0″ Exhibition
Küratör / Curator: Fırat Arapoğlu
Koodinatör-Küratör / Coordinator-Curator: Bahar Ahu Sağın
Sanatçılar / Artists: İnsel İnal, Çağrı Saray, Dilan Bozyel, Fırat Arapoğlu, Serkan Taycan, Yeni Anıt, Mehmet Öğüt

3.     PANELLER PANELS

6 KASIM NOVEMBER- CU FRI
ADAHAN İSTANBUL

17.00-19.30
Göç ve Emek / Migration & Labour
Moderatör / Moderator: Ayşegül Koç
Konuşmacılar / Speakers: Ulaş Sunata, Omar Berakdar, Zeynep Kıvılcım

Türkiye’deki Mülteci Ekonomi Evreni / The Refugee Economy Universe in Turkey
Konuşmacı / Speaker: Ulaş Sunata

Sanat Burada: İstanbul’daki Yurtsuzlaşmış Suriyeli Sanatçılar Kolektifi /
Art Here: The Case of a Displaced Syrian Artists’ Collective in Istanbul”
Konuşmacı / Speaker: Omar Berakdar

İstanbul’da Suriyeli Kadın ve LGBT Mültecilerin Güvencesiz Yaşamı /
The Insecure Lives of Syrian Women and LGBT Refugees in Istanbul
Konuşmacı / Speaker: Zeynep Kıvılcım

Kısa-panel: 30’ GAME JAM’e Hazırlık /
Short Panel: 30’ In Preparation for the GAME JAM
Daha İyi Bir Dünya İçin Oyunlardan Ne Bekliyoruz? / Play for a Better World: Games for Social Change
Moderatör / Moderator: Güven Çatak, Ayşegül Koç
Konuşmacılar / Speakers:
Diğdem Sezen, Sercan Altun, Arda Çevik, Güven Çatak, Sercan Şengün

7 KASIM NOVEMBER – CMT SAT
AKBANK SANAT BEYOĞLU

11.00 -13.00
Sanat Emek Olurken, Emek Sanat Olurken /
Art Becoming Labor, Labor Becoming Art
Tiziana Terranova, Ayhan Aytes

13.30 – 15.30
Geleceğin Emeği, Emeğin Geleceği/
Future of Labour, Labour of Future
Stefan Ludwig Sorgner, Bülent Somay, Buğra Karabey

16.00 – 18.00
Sanatta Emek /
Labour In Art
Bojana Kunst , Pascal Brunet, Burak Delier

8 KASIM NOVEMBER – PZ SUN
SANTRALISTANBUL

11.00-13.00
Peer-Production Pratikleri ve Ağlandırılmış Enformasyon Ekonomisi Üzerine Bir Tartışma
A Discussion of Peer-Production Practices Within the Networked Information Economy
Ivo Furman, Özgür K., Cemre Kutluay

Bir Güç Unsuru Olarak Özgür Lisanslama: Dijital Emeğin Metalaşmasını Önleyici Stratejiler /
Licensing as an Act of Empowerment: On Strategies to Counter-Commodify Digital Labour
Ivo Furman

Rekabete Dayanmayan, Katılımcı Bir Yönetim Modeli İçin Peer-Production ve Copyleft Yaklaşımından Doğan ”Forking”(Çatallanma) Pratiği
Forking as an Outcome of Peer-Production and Copyleft Attitude for Speculating on an Unconventional, Non-Rival and Even Collaborative Governance Model
Özgür K.

13.30 – 15.30
Köprüden Önceki Son Çıkış / Last Exit Before the Bridge
Yasemin Adıbelli, Serin Erengezgin, Akif Pamuk, Süleyman Yılmaz (Yeni İnsan Yayınevi)

16.00 – 18.00
‘Toplum ve Bilim’ Dergisi Emek Özel Sayısı / Panel for the Special Issue of the Journal of ‘Toplum ve Bilim’ on Labour
Ayhan Aytes, Tiziana Terranova, Ergin Bulut

18.30 – 20.30
Medya Sanatında Dikkat Ekonomisi ve Eser Haklarının Paylaşılması /
Attention Economy and Distributed Authorship in Media Art
Christa Sommerer, Manuela Naveau, Michaela Ortner
LINZ UNIVERSITY “Interface Cultures”

4.     ATÖLYELER WORKSHOPS

7 KASIM NOVEMBER – CMT SAT
İTÜ TAŞKIŞLA

10.00-17.00 Connecting Cities
Araştırma Çalıştayı: Duyarlı Mesajlara Yaratıcı Dokunuş / Research Workshop : Creative Touch to Sensitive Messages
CCN Proje Sunumu / CCN Project Presentation
Medya Cepheleri ve Şehir Ekranları / Media Facades and City Screens
Sunumlar / Presentations: Ekmel Ertan, Onur Sönmez, Burçkaan Gürgün, Korhan Kaya, Epitome, Mehmet Erkök, Müge Belek

7 KASIM NOVEMBER – CMT SAT
10:30-17:30
İTÜ Mimarlık Fakültesi, Taşkışla
Hayali Ofisler.yeni nesil çalışma ortamları için deneyim tasarımı / Imaginary Offices.experience design for new generation
Şebnem Soher, Ayşegül Karaman, Esra Akdere, Enes Çaglar Atölyesi
Kayıt: sbsoher@gmail.com

7 KASIM NOVEMBER – CMT SAT
SANTRALISTANBUL-BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (E1 Binası 101.B)

Başlangıç / Start: 10.00 (BİLGİ ÜNİVERSİTESİ E1 Binası 101.B)
OYUN GELİŞTİRME MARATONU: “Göçmen Emeği” /
GAME JAM: “Migrant Labour”
Ayşegül Koç, Güven Çatak, BUG, GDT

12.00-13.00
Kendi Robotunu Yap! /
Make Your Own Robot!
YAP! ÇOCUK ATÖLYELERİ /
YAP! WORKSHOP FOR KIDS
Cansu Yalçıner, Eser Epözdemir, Rüya Yalçın
kayıt: eser@amberplatform

14.00-15.00
Coderdojo Tanışma Atölyesi /
Introduction to Coderdojo
ÇOCUK ATÖLYELERİ /
WORKSHOP FOR KIDS
Cansu Yalçıner, Eser Epözdemir, Rüya Yalçın
kayıt: cansu.yalciner@gmail.com

Your starter content here.
SANTRALISTANBUL

Bitiş / Finish: 18.00 (BİLGİ ÜNİVERSİTESİ E1 Binası 101.B)
OYUN GELİŞTİRME MARATONU: “Göçmen Emeği” /
GAME JAM: “Migrant Labour”
Ayşegül Koç, Güven Çatak, BUG, GDT

12.00-13.00
Coderdojo Tanışma Atölyesi /
Introduction to Coderdojo
ÇOCUK ATÖLYELERİ /
WORKSHOP FOR KIDS
Cansu Yalçıner, Eser Epözdemir, Rüya Yalçın
Kayıt: cansu.yalciner@gmail.com

14.00-15.00
Kendi Robotunu Yap! /
Make Your Own Robot!
YAP! ÇOCUK ATÖLYELERİ /
YAP! WORKSHOP FOR KIDS
Cansu Yalçıner, Eser Epözdemir, Rüya Yalçın
Kayıt: eser@amberplatform

19.00-20.30 (BİLGİ ÜNİVERSİTESİ E1 Binası 101.B)
OYUN GELİŞTİRME MARATONU Sunumu
GAME JAM Presentation
Atölye katılımcıları ve yürütücüleri / Workshop leaders and participants
Ayşegül Koç, Güven Çatak, BUG, GDT

13-14-15 KASIM NOVEMBER
SANTRALISTANBUL
10.00-13.00 / 14.30-17.30
Yaratıcı Emeğin İfşası /
Disclosure of Creative Labour
Osman Şişman, Özgün Dilek
Kayıt: sismanos@gmail.com

14-15 KASIM NOVEMBER
SANTRALISTANBUL
10.00-13.00 / 14.00-17.30
“Emek” Temalı Veri Görselleştirme /
Data Visualisation on Labour
Kemal Şahin
Kayıt: kemalsahin@gmail.com

5.     PERFORMANS, GÖSTERİM, SÖYLEŞİLER / PERFORMANCES, SCREENINGS, TALKS

7 KASIM NOVEMBER – CMT SAT
SANTRALISTANBUL_Kontrol Odası
19:00

Performans Gecesi / Performance Night
Canned Fit (aka Christine Schörkhuber)
GÖRSEL İŞİTSEL PERFORMANS AUDIOVISUAL PERFORMANCE
NOHlab ( Deniz Kader – Candaş Şişman )  & Osman Koç  &  Eser Karaca
(Visualisation with NOS Visual Engine )

8-15 KASIM NOVEMBER
SANTRALISTANBUL
İZLEK

8 KASIM NOVEMBER – PZ SUN
SANTRALISTANBUL
19.30
İZLEK / I.Oturum / I. Session:
Kimin Sesi?: Koreograf-İcracı-İzleyici İlişkisi / Whose Voice?: Relation Between Choreographer, Performer and Spectator
Aydın Teker ve Gizem Aksu, Erinç Aslanboğa
Performans / Performance: Hallo!

9 KASIM NOVEMBER – PZT MON
SANTRALISTANBUL
19.30
İZLEK / II. Oturum / II. Session
Kolektifin İnşası / Making of the Collective
Hareket Atölyesi, Funda Özokçu
Film: Ülke/Yol-culuk/Hafıza / Country/Journey/Memory

13 KASIM NOVEMBER – CU FRI
SANTRALISTANBUL
19.30
İZLEK / III. Oturum / III. Session
Mekân: Hayal, İnşa, Dönüştürmek, Paylaşmak / Space: Dreams, Construction, Transformation, Sharing
ÇAK (Çıplak Ayaklar Kumpanyası), Berna Kurt
Video seçkisi / Video Selection

15 KASIM NOVEMBER – PZ SUN
SANTRALISTANBUL
19.30
İZLEK / IV. Oturum / IV. Session
Var Olmak ve Görünür Olmak İçin Örgütlenmek /
Getting Organized to be Present and Visible

Genç Koreograflar Etkinliği / Young Choreographers Event
Sanatta Görünürlük Festivali / Visibility in Arts Festival
Film/Performans / Film/Performance:: Etkinlik Seçkisi / Selected Pieces

14 KASIM NOVEMBER – CMT SAT
SANTRALISTANBUL
15.00-17.00
Te-le-je-nik II
Özge Ersoy, Bikem Ekberzade

6.     ÖZEL ETKİNLİKLER / SPECIAL EVENTS

6 KASIM NOVEMBER – CU FRI / 19.30
FESTİVAL AÇILIŞI / FESTIVAL OPENING
ADAHAN İSTANBUL

6 KASIM NOVEMBER – CU FRI / 22.30
AÇILIŞ PARTİSİ / OPENING PARTY
COOP

13 KASIM NOVEMBER – CU FRI / 22.30
KAPANIŞ PARTİSİ / CLOSING PARTY
COOP